Saturday, October 6, 2012

Nezavisna politička dijagonala Republike Srpske

Sutra je ispit.
U Trebinju, nezavisni kandidat za gradonačelnika Nebojša Vukanović.
http://www.nebojsavukanovic.info/
U Banjaluci, nezavisna lista za odbornike Svi za Banjaluku.
http://svizabanjaluku.com/

Nadam se da će položiti sa najvišim ocjenama jer smatram da su oni početak jedne suštinske promjene.

No comments:

Post a Comment