Wednesday, September 16, 2015

Transparency International BiH u saradnji sa Ombudsmanom za ljudska prava BiH predstavlja: DOMET!

Izvorna objava:
http://ti-bih.org/agencija-za-drzavnu-upravu-rs-krsila-zakon/

Suština je:
Na osnovu prijave koju je dobio u okviru svog Centra za pružanje pravne pomoći, Transparency International BiH je utvrdio da je Agencija za državnu upravu Republike Srpske prekršila zakon prilikom provođenja konkursne procedure za zapošljavanje u Republičkom hidro-meteorološkom zavodu RS. Naime, osim što je raspisan konkurs za zapošljavanje u Republičkom hidro-meteorološkom zavodu RS kako bi se kao državni službenik zaposlila osoba koja je već radila na toj poziciji, TI BiH je utvrdio da je Agencija za državnu upravu pomenutog kandidata oslobodila polaganja stručnog ispita, iako za to nije imala zakonsko uporište.

Takođe, Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH je u ovom predmetu donijela Preporuku kojom nalaže Republičkom hidro-meteorološkom zavodu i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS da ponište sporno rješenje o zasnivanju radnog odnosa. Republički hidrometeorološki zavod je na kraju obavijestio TI BiH da je postupio po nalogu inspektora i utvrdio prestanak radnog odnosa državnom službeniku.

Opisani slučaj je pokazao da je upornim insistiranjem i upotrebom svih pravnih sredstava moguće spriječiti zloupotrebe u oblasti zapošljavanja. TI BiH će dalje insistirati na tome da se na upražnjenu poziciju zaposli neko od drugih kandidata koji je zadovoljavao uslove pri konkurisanju. Takođe, imajući u vidu da ovo nije jedini slučaj nezakonitog oslobađanja od polaganja stručnog ispita, TI BiH će insistirati na preispitivanju svih sličnih slučajeva, kako bi se stalo u kraj zaobilaženju propisa i favorizovanju pri zapošljavanju u javnoj upravi na ovaj način.
Groteska? Komedija apsurda? Pišanje po sirotinji od strane TI BiH i Ombudsmana?

Sve u svemu, domet dvije institucije sa ozbiljnim budžetima za ozbiljno zaposlene je otprilike jednak mom dometu "pravno neuke osobe" bez budžeta.

Takođe mi je zanimljivo što sam i ja onomad dobio preporuku od Ombudsmana gdje se ne spominje nikakvo poništavanje rješenja o zasnivanju radnog odnosa.

Naravno, kazne za kriminalce nema, jer je to suština profesije "pravnika" koji se bore za ljudska prava građana BiH.

Sve u svemu, ostaje nada u kosmičku jednakost, kad se naspram BiH na klackalicu posadi Švedska.

No comments:

Post a Comment