Saturday, April 28, 2012

Konkursi, konkursi... III

Dok je konkursna sezona za zapošljavanje pripravnika otprilike na svom početku, nešto drugo se završava - školska godina. Udarni termin za konkurse u školama je (pred) početak školske godine, avgust/septembar, a u ovom periodu kapne tek ponešto. Ipak, nedostatak kvantiteta se nadomjesti kvalitetom - u "Glasu Srpske" od 25.04. sam naišao na dva jako zanimljiva oglasa. Prvi na redu je oglas škole "Sv. Ćirilo i Metodije" iz Piskavice:
Nakon ovakvog oglasa, samo je jedna moguća reakcija:
Pored svih nebuloznih dokumenata, nastavnik razredne nastave na manje od dva mjeseca, intervju i pismeni test? Moram priznati da nisam dosad to vidio. Djeluje komplikovano, a u suštini, to je išlo znatno jednostavnije...
U čemu je fora? Direktor može da drži radnika dva mjeseca bez raspisivanja konkursa. Pretpostavljam da se na ovom radnom mjestu već čitavu školsku godinu drži neko (vjerovatno bez odgovarajućih kvalifikacija) po tom principu "dva po dva", s tim da, s obzirom da prosvjetna inspekcija ne radi svoj posao, to "dva" se produži na četiri-pet ili kad se već direktor sjeti da objavi oglas. Ovdje imamo slučaj da je "konkurs" otvoren osam dana a tu upada 1. maj kao i neradni dani oko istog...
Možda nisam u pravu oko toga da je to radno mjesto faktički zauzeto, ali bih baš volio da vidim čiji potpis stoji u dnevniku od početka školske godine i da li će isti potpis biti do kraja (školske godine).

No dobro, idemo dalje. Škola "Petar Kočić", 78433 Šibovska (nikad dosad nisam čuo za Šibovsku, mada, to je samo moja neupućenost):
Ista meta - do 30.06.2012. godine, isto odstojanje - konkurs otvoren osam dana. U prijavi da budu priloženi adresa, telefon, adresa el. pošte (ukoliko kandidati posjeduju). Nisam siguran u kojem zakonu stoji da kandidati moraju imati telefon, ali to je najmanje bitna stvar...
Šibovska traži položen stručni ispit, a pored stručnog ispita traži prosjek ocjena. Nekako mi se čini da jedno čini drugo besmislenim. Potvrda o prebivalištu? U redu. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na birou? Ima smisla, sem ako se uzme u obzir prošli oglas u kojem stoji to isto uvjerenje sa dodatkom "odnosno potvrda da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica". Nisam siguran kakva sve uvjerenja izdaje ZZZ, da li ih ima više različitih, jer ako je samo jedno, onda se ovdje traži nezaposleno lice sa položenim stručnim ispitom, a takvih nema previše - ko se uvalio, uvalio se. I, za kraj, opet kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, traže se i Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o neosuđivanosti (doduše, ovo drugo treba naknadno)...

Samo da riješimo semantiku, evo šta kaže Agencija:
Potrebno je naglasiti da je uvjerenje o nekažnjavnju i uvjerenje o neosuđivanosti potpuno isto uvjerenje ali su upotrebljeni različiti termini koji imaju isto značenje. Shodno navedenom, ne radi se o dva uvjerenja nego o jednom uvjerenju koje možete nazvati ili uvjerenje o nekažnjanju ili uvjerenje o neosuđivanosti. 

(Iz odgovora Agencije na jedan moj upit.)

E, sad, zašto se ovo "drugo" (koje je isto kao i prvo) uvjerenje traži naknadno? Zato što je Ministarstvo prosvjete izdalo instrukciju koja kaže da se to uvjerenje traži naknadno - ipak je neko to pročitao. Instrukcija je iz januara ove godine - početak drugog polugodišta, i najvjerovatnije da je povod za istu bila moja žalba Ombudsmanu za ljudska prava BiH, što je dio iste priče kao i ovaj odgovor Agencije - o tome će uskoro biti riječi na blogu. Zasad, evo kako ta instrukcija izgleda:


I, eto, na ovim primjerima je lako vidjeti kakvu oštru selekciju prolaze ti divni ljudi koji se bave tako odgovornim poslom kao što je vaspitanje i obrazovanje (naše i vaše) djece. A djeca su (naša i vaša) budućnost. Ako je dočekamo.

No comments:

Post a Comment