Thursday, June 13, 2013

A da nije možda...

Legenda kaže kako se jedna mejdanska legenda pojavila onomad na kapiji vrata ulaza ugostiteljskog lokala tipa diskoteka („Portoriko“ ili „Atos“ je bio natpis na kapiji tad), sa neprimjereno velikom izbočinom flašastog oblika na gornjem dijelu nogavice trenerke. U pitanju je bila adekvatno po(d)stavljena flaša vinjaka namjerena za ilegalan transport u lokal, ali avaj! to primjetiše čuvari plaže ulaza te legendu pretresno zaustaviše. S obzirom na nezgodan položaj za njih nepoznatog objekta, odlučiše da to ispitaju ispitivanjem a ne ispipavanjem...
- Je li, šta ti je to?
- Šta „šta je“? Kurčina!
Da se legenda ne bi skrnavila, neću navesti šta se dalje desilo sa mejdanskom legendom i pripadajućom flašom vinjaka, samo bih da se ovom prilikom zahvalim za herojstvo iskazano pred čuvarima plaže ulaza i da dodam kako je gorenavedena izjava mnogo univerzalnija nego što to iko misli...


Evo primjeri:
- januar ove godine je bio "teži" nego ikad, toliko je bilo medijske vatre i dima, saopštenja vlasti i njihovih satelita, borbe protiv zamišljenog neprijatelja (i vanjskog i unutrašnjeg), da sam se lijepo pitao kako mogu da toliko drobe sa pola svinje u ustima... a sve je to bila takva šuplja da je to strašno, dakle, kurčina;
- protesti sindikata, kad li (februar?), za njihovih 10%, pogrešne pobude, podjele i isključivost, na čelu kolone Ranka Mišić u jahaćim hlačama a na njenim krivim usnama naslov iz Respekta: "Vladi je bolje da ne iskušava naš Plan B!"... a Plan B je, kao što vidješmo, kurčina;
- pade Vlada u martu, al' da je pala pa se ubila, ma jok, nego malo pala i razbila koljeno: najgori odoše na neka malo onako zabačena mjesta, ovi loši ostaše, faktički se promijeni premijer iz glupog u onog koji nema mozak (ali ima polne karakteristike oba pola)... smjena Vlade, ukratko, kurčina;
- protesti studenata, evo svježi... oni zaslužuju poseban osvrt i analizu (uskoro), a ne samo da napišem kurčina, pa to i neću učiniti;
- na kraju krajeva, precjednik RS Naš Mile, ta bitanga koja je švercovala cigarete i naftu tokom rata, čovjek nesposoban za bilo kakav samoodrživ posao (a vodi nam državu), grobar Republike Srpske koji je na vlast došao jer se našao pri ruci strancima, njegovo ime poluprevedeno znači Dokurac*... znači, kurčina.

* prije no što me bilo ko pokuša optužiti za vulgarnost, molim pročitati tekst Ima li urednika u novinama?

No comments:

Post a Comment